Utforskande av ljus

Välkommen till Bergatrollet!

Bergatrollet är en liten unik förskola som erbjuder en trygg och lärorik miljö för ditt barn. Det finns en levande gård som är i ständig förändring. Förskolan ligger i ett lugnt område, nära skog och lekparker. Vi har utbildad personal och egen kokerska, som lagar mat från grunden. Varje dag serveras frukost, lunch och mellanmål. 

Vi erbjuder grupper med färre barn och på vår förskola har vi ett stort arbetslag om 8 personer. Vi arbetar tematiskt på förskolan, temat utgår från barnens intressen och behov. Vår pedagogiska verksamhet är ständigt levande och vi lägger stor vikt vid miljön inne och ute. Vårt mål är att skapa en vardag fri från stress, där barnen kan känna sig trygga. Vår verksamhet strävar alltid efter en hög pedagogisk nivå.  

Vi arbetar tematiskt utifrån barnens intressen och behov. Vi arbetar med ett reflekterande arbetssätt, det innebär att vi ställer frågor till barnen, samlar in deras tankar och idéer och lägger det som grund för det fortsatta arbetet. 

Vi arbetar med den pedagogiska lärmiljön kontinuerligt både ute och inne. Vi har en inspirerande och kreativ utemiljö som bidrar till lek och lärande. Gården ger olika upplevelser som utmanar till lek och fantasi. Vår innemiljö inbjuder till att skapa miljöer som utmanar barnen och som utgår från intressen och lust till att lära.

Läroplanen är väl förankrad i det dagliga arbetet. Det tematiska arbetssättet ger en god grund för att få in hela läroplanen i verksamheten. Vi arbetar tematiskt i tvärgrupper, detta bidrar till att personalen skapar kollegialt lärande som utvecklar verksamheten. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation och som digitalt verktyg använder vi oss av Pluttra.

Kontaktperson: Anki Bornholm, biträdande förskolechef 070-735 92 09 /08-511 770 79

forskolanbergatrollet@gmail.com

Utforskande av is

Välkommen till Kragstatrollet !

Kragstatrollet öppnade våren 2014 i helt nybyggda lokaler. Lokalerna är öppna, ljusa och funktionella med härliga färger och stora fönster som skapar en stimulerande lärmiljö. Förskolegården bjuder in till rörelselekar genom gungor, klätterställningar och hängmattor. Intresset för naturen tillgodoses genom att det finns en stor skog på vår egen gård. I skogsdelen av gården finns det klätterträd, blåbär, egna odlingslådor, myror, fågelholkar, klätterstockar, grankojor alltså både spännande platser och naturmaterial, som varje dag ger möjlighet till utforskande samt varierade roll- och fantasilekar utomhus. För barnens trygghet är gården indelad i tre sektioner, varav en egen gård för de yngsta barnen.

Förskolans egen kock lagar god och näringsriktig husmanskost. Varje dag serveras frukost, lunch och mellanmål. En stor del av maten är ekologisk.

Verksamheten utgår från barnens intressen, bland annat genom projektarbeten. Vi arbetar med olika teman, där barnen tillsammans med pedagogerna undersöker, planerar utforskar, diskuterar, skapar, utvärderar och reflekterar. Det är viktigt för oss att alla barn får uttrycka och utveckla sin kreativitet i olika former av skapande. I barnens projektarbeten vävs olika ämnen, som tex matematik, språk, teknik och naturkunskap in.

Barnen arbetar ofta i mindre grupper i våra aktiviteter, för att pedagogerna ska kunna möta varje barn i lärande och dialog. Att bygga goda relationer både i barngruppen mellan barn och med pedagoger och föräldrar, är en viktigt del av vår dagliga verksamhet. Värdegrunden är något som vi kontinuerligt arbetar med på förskolan. På Kragstatrollet ska alla barn bli mötta med respekt och empati.

På Kragstatrollet erbjuder vi barnen en trygg, rolig och spännande förskoletid, med många tillfällen till kreativitet och ett lustfyllt lärande.