Välkommen!

Välkommen till Personalkooperativet Bergatrollet i Vallentuna!

Personalkooperativet Bergatrollet har två förskolor i Vallentuna Kommun

Förskolan Kragstatrollet, Kragstalundsvägen 195, med plats för 100 barn på 5 avdelningar

Förskolan Bergatrollet, Lars Hårds väg 22, med plats för 46 barn på 3 avdelningar.

 

Verksamhet

Den pedagogiska verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan Lpfö98/16 och Vallentuna Kommuns regler och riktlinjer. Vi arbetar bland  annat med pedagogisk dokumentation, projekt - och temaarbeten. Vi dokumenterar genom en digital plattform, Pluttra. Uteverksamhet är något vi tror och satsar mycket på året runt. Våra grundstenar i verksamheten är trygghet, glädje, lärande och utveckling.

 

 

 

Viktigt information angående ansökan om plats

För att ställa sig i kö på någon av våra förskolor, logga in på Vallentuna.se - Skolvalssidan. Vallentuna kommuns kö är gemensam för både privata och kommunala förskolor. 

Om vi kan erbjuda en plats får ni meddelande direkt till uppgiven emailadress. Logga därefter in på Skolvalssidan för att acceptera platsen eller avböja. 

Om ni vill ha mer information kring vår kö eller våra förskolor är ni varmt välkomna att kontakta Karin Höjding, verksamhetschef kragstatrollet.karinhojding@gmail.com